Simac Electronics. Persoonlijk voor iedereen

TDR Pulsechometers

TDR Pulsechometers

Simac Electronics is de leverancier van Bicotest, een Britse fabrikant van pulsechometers om snel en accuraat fouten te lokaliseren in koperkabel. Ook Riser Bond TDR apparatuur behoort tot het assortiment.

De TDR apparatuur werkt volgens het zogenaamde puls-echo principe. Hierbij wordt een elektrische puls in de kabel gestuurd, deze reflekteerd bij impedantieveranderingen bijvoorbeeld kortsluitingen cq. onderbrekingen. De tijd verstreken tussen het versturen van de puls en het ontvangen van de gereflekteerde puls wordt gemeten. Dit geheel staat ook bekend als Tijd Domein Reflektiemeter. Als de snelheid van de puls in de kabel (de zogenaamde verkortingsfaktor/velocityfactor/loopsnelheid) bekend is, geeft de TDR weer wat de afstand is tot de fout. Afhankelijk van het gewenste afstandsbereik en resolutie biedt Bicotest een oplossing voor ieder budget.